29. Sextonde beviset från Sunnah för Allâhs händer

30 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Mûsâ och Âdam argumenterade. Mûsâ sade: ”Âdam! Du är vår fader. Du har fört ut oss ur paradiset.” Âdam sade: ”Mûsâ! Allâh (´azza wa djall) valde ut dig med Sitt tal och skrev Tora åt dig med Sin hand. Klandrar du mig för något som Allâh hade bestämt att jag skulle göra 40 år innan Han skapade mig?” Âdam överväldigade Mûsâ.”1

1al-Bukhârî (6614) och Muslim (2652).