29. Salafs varning för skolastik

Skolastik är ideologin som skolastikerna innoverade inom dogmatiska frågor. De uppfann egna dogmer och ignorerade budskapet i Qur’ânen och Sunnah. Salaf har varnat för skolastik och skolastiker på flera sätt då den leder till tvetydigheter och tvivel. Imâm Ahmad sade till och med:

En skolastiker lyckas aldrig.”

ash-Shâfi´î sade:

Jag anser att skolastiker skall pryglas med palmblad och sandaler. De skall föras bland människorna och det skall ropas ut: ”Så här avlönas den som lämnar Qur’ânen och Sunnah för skolastik.”

Ur en synvinkel förtjänar de att uppleva Imâm ash-Shâfi´îs behandlingsmetod så att de ångrar sig inför Allâh och avskräcker andra med sin dogm. Men om vi betraktar dem ur en annan synvinkel och ser hur förvirrade de är och hur Satan har satt klorna i dem, tycker vi synd om dem och lider med dem. Vi lovar Allâh för att ha räddat oss från det som Han har prövat dem med. Alltså betraktar vi dem ur två synvinklar:

1 – En föreskriven synvinkel. Utifrån den skall de straffas och förbjudas från att sprida sin dogm.

2 – En universell synvinkel. Utifrån den tycker vi synd om dem, ber Allâh om ett sunt tillstånd och lovar Honom för att ha räddat oss från deras tillstånd.

De som ligger risigast till är de som har gått in i skolastiken utan att ha nått dess gräns. Den som inte har gått in i skolastiken är räddad. Och den som har nått dess botten har insett hur förstörd dogmen är. Till följd därav återvänder han till Qur’ânen och Sunnah, vilket några av deras största personligheter gjorde. I riskzonen befinner sig alltså han som har lämnat den Raka vägen utan visshet om vad han har gett sig in i.

I detta utslag anger Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) flera skolastikers aktuella utsagor. Han sade:

Även om det räcker med Qur’ânen, Sunnah och Salafs rapporteringar, finns det många människor som tillskriver sig skolastiska grupper. De tänker väl om dem och antar att de har verifierat sakfrågan på ett exempellöst vis. Alla omnämnda Qur’ân-verser till trots kommer de inte att följa dem förrän deras åsikter nämns.”

Därefter sade han:

Vi håller inte med om allt dessa skolastiker och andra har sagt inom detta och andra ämnen. Däremot accepteras sanningen från alla.”

Härmed klargjorde han (rahimahullâh) att syftet med dessa uttalanden var att ta emot sanningen från alla håll samt förklara sanningen för dessa människor via deras egna imamers ord – och Allâh vet bättre.