29. Qur’ân-läsningen i Fadjr

När det kommer till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Qur’ân-läsning under bönerna, så varierade de beroende på bönerna. Härmed lyder ett ingående klargörande och vi börjar med den första bönen:

1 – Fadjr

Han brukade läsa långa kapitel ur Mufassal12.

Ibland läste han al-Wâqi´ah och liknande på två Raka´ât3.

Under Avskedsvallfärden läste han ur at-Tûr4.

Ibland läste han Qâf och liknande på en Rak´ah5.

Ibland läste han Mufassals korta kapitel som at-Takwîr6.

En gång läste han az-Zalzalah i båda Raka´ât så att återberättaren sade:

”Jag vet inte om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) glömde eller läste det avsiktligt.”7

En gång läste han under resan al-Falaq och an-Nâs8.

Han sade till ´Uqbah bin ´Âmir (radhiya Allâhu ´anh):

”Läs al-Falaq och an-Nâs i din bön. Ingen ber om skydd med något som med dem två.”9

Ibland läste han mer än så. Han kunde läsa minst sextio verser ibland10. En av återberättarna sade:

”Jag vet inte om det var i en Rak´ah eller i båda två.”

Han brukade läsa ar-Rûm och ibland Yâ Sîn11.

En gång när han bad Fadjr i Makkah inledde han bönen med al-Mu’minûn tills han kom till berättelsen om Mûsâ och Hârûn12 (eller ´Îsâ, en av återberättarna tvekade). Då började han hosta varpå han gick ned i Rukû´13.

Ibland ledde han dem i Fadjr och läste as-Sâffât14.

På fredagarna läste han as-Sadjdah i första Rak´ah och al-Insân i andra15.

Hans första Rak´ah var längre medan den andra var kortare16.

1Mufassal-delen innehåller de sju sista delarna i Qur’ânen. Den börjar från och med kapitlet Qâf enligt den korrekta åsikten.

2an-Nasâ’î och Ahmad med en autentisk berättarkedja.

3Ahmad, Ibn Khuzaymah (1/69/1) och al-Hâkim som sade att den är autentisk och adh-Dhahabî höll med.

4al-Bukhârî och Muslim.

5Muslim och at-Tirmidhî. Den och nästa hadîth nämns i ”al-Irwâ’” (345).

6Muslim och Abû Dâwûd.

7Abû Dâwûd och al-Bayhaqî med en autentisk berättarkedja. Tillsynes läste han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) så avsiktligt för att det skulle vara föreskrivet.

8Abû Dâwûd, Ibn Khuzaymah (2/69/1), Ibn Bishrân i ”al-Amâlî” och Ibn Abî Shaybah (1/176/12). Den är autentisk enligt al-Hâkim och adh-Dhahabî höll med.

9Abû Dâwûd och Ahmad med en autentisk berättarkedja.

10al-Bukhârî och Muslim.

11Ahmad med en autentisk berättarkedja.

12Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämns i Allâhs (ta´âlâ) ord:

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

”Därefter sände Vi Mûsâ och hans broder Hârûn med Våra budskap och ett klart bevis på [deras] myndighet.” (23:45)

´Îsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämns fyra verser efteråt:

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

”Och Vi gjorde Maryams son och hans moder till ett tecken [för människorna] och förde dem till en plats på en skyddad höjd som erbjöd vila och som vattnades av friska källor.” (23:50)

13al-Bukhârî med en reducerad berättarkedja och Muslim. Den nämns i ”al-Irwâ’” (397).

14Ahmad, Abû Ya´lâ i ”al-Musnad” och al-Maqdisî i ”al-Mukhtârah”.

15al-Bukhârî och Muslim.

16al-Bukhârî och Muslim.