29. Preparat som frambringar månadscykeln

Kvinnan får bruka preparat för att frambringa sin månadscykel förutsatt att två villkor uppfylls:

1 – Hennes avsikt får inte vara att undkomma plikter. Exempel på det är att hon tar sådana preparat innan Ramadhân för att slippa fasta, be och liknande.

2 – Maken skall ge sitt tillstånd. Han får inte njuta till fullo när hon har sin månadscykel. Således får hon inte bruka något som förhindrar hans rättighet utan hans välbehag. Och om hon är skild och tar sådana preparat, så påskyndar hon likvideringen av makens rättighet att eventuellt kunna ta tillbaka henne.