29. Kvinnans andra mellanblödningar

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Tanbîhât ´alâ Ahkâm takhtassu bil-Mu’minât, s. 35

2 – Hennes menstruationsperiod är inte känd men hennes blod är skiljbart. Ett blod har ett menstruationsblods karaktär och är mörkt, tjockt eller illaluktande. Det andra blodet har inte de egenskaperna; det är rött och varken illaluktande eller tjockt. I det här fallet räknas blodet med ett menstruationsblods karaktär som menstruationsblod, vilket innebär att hon låter bli att be och fasta under den perioden. Det andra blodet ska hon betrakta som mellanblödningar. När menstruationsblodet är över, ska hon återuppta sin bön och fasta. Därmed är hon ren igen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Fâtimah bint Abî Hubaysh (radhiya Allâhu ´anhâ):

”Om det är menstruationsblod, är det mörkt och känt. I så fall ska du sluta be. Och om det är det andra, ska du två dig och be. Det är endast en ven.”1

Det bevisar att en kvinna med mellanblödningar ska utgå från blodets egenskaper med vilka hon skiljer på menstruationsblod och annat.

1Abû Dâwûd (286), an-Nasâ’î (216) och (363) och al-Hâkim (1/174). Ibn Hadjar sade i ”at-Talkhîs: ”Den är utmed Muslims villkor.”