29. Kapitel om astrologi

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

1 – al-Bukhârî rapporterade i sin ”as-Sahîh” att Qatâdah sade:

”Allâh skapade dessa stjärnor för tre ändamål; de pryder himlen, kastas mot djävlarna och verkar som vägvisare. Den som säger något annat har fel, förlorar sin andel och tar sig an något han saknar kunskap om.”

2 – Qatâdah föraktade inlärning av månens omloppsbanor. Ibn ´Uyaynah tillät inte den. Det nämnde Harb om dem båda. Dock tillät både Ahmad och Ishâq inlärningen av omloppsbanorna.

3 – Abû Mûsâ berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tre personer kommer inte att inträda paradiset; alkoholisten, han som bryter släktband och han som tror på magi.”1

Rapporterad av Ahmad och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”.

FÖRKLARING

Författaren nämnde astrologin för att den är så utspridd. Astrologi är att gissa sig fram till vad stjärnorna har att säga. Astrologi handlar om att utgå ifrån himlakroppars företeelser för att kommer fram till jordiska företeelser. Därav tittar de på stjärnorna och hur de samlas och separeras, går upp och går ned, närmar sig och avskärmar sig. Via dem bevisar de vad som skall hända. Fenomenet är falskt och hör till påståendet om kunskapen om det dolda som Allâh har annullerat när Han sade:

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

”Säg: ”Ingen i himlarna eller på jorden har kunskap om det som är dolt för människor – [ingen har denna kunskap] utom Allâh.” Inte heller vet de när de skall uppväckas till nytt liv.”2

Det är däremot tillåtet att studera stjärnorna för att känna till månens omloppsbanor för att bestämma bönetiderna och nederbörden. Den åsikten har Ahmad och Ishâq bin Râhûyah.

1 – al-Bukhârî rapporterade i sin ”as-Sahîh” att Qatâdah sade:

”Allâh skapade dessa stjärnor för tre ändamål; de pryder himlen, kastas mot djävlarna och verkar som vägvisare. Den som säger något annat har fel, förlorar sin andel och tar sig an något han saknar kunskap om.”

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ

”Vi har låtit den nedre himlen lysas upp av stjärnskott [som] prydnad och för att hålla de djävulska krafterna i schack.”3

وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

”… och [gett er] tecken och vägmärken – och stjärnorna, med vars ledning [människor] kan finna rätt väg.”4

Qatâdah sade:

”Den som säger något annat har fel, förlorar sin andel och tar sig an något han saknar kunskap om.”

Det vill säga om han säger att stjärnorna tyder på kunskapen om det dolda så har han fel, förlorar sin andel i nästa liv och talar utan kunskap. Han sade:

”… och verkar som vägvisare.”

Det är kunskap om omloppsbanorna och väderstrecken.

2 – Qatâdah föraktade inlärning av månens omloppsbanor. Ibn ´Uyaynah tillät inte den. Det nämnde Harb om dem båda. Dock tillät både Ahmad och Ishâq inlärningen av omloppsbanorna.

Deras åsikt är överrumplad. Både Ahmad och Ishâq tillät den och det är den korrekta åsikten.

3 – Abû Mûsâ berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tre personer kommer inte att inträda paradiset; alkoholisten, han som bryter släktband och han som tror på magi.”

Vad beträffar alkoholisten, så är det ett hot riktat mot honom eftersom det är en av de stora synderna. Alkoholisten hamnar under Allâhs vilja så länge han inte ångrar sig. Men om han anser att det är tillåtet att dricka sprit så är det otro. Även brutna släktband hör till de större synderna.

Angående personen som tror på magi, så om han anser att magi är sanning och att den ändrar på saker och ting och att magikern har rätt eller känner till det dolda, så är han otrogen. Och om han tror på magi i den bemärkelsen att den existerar och påverkar samt att den är förbjuden och en synd, så är det okej eftersom Allâh har sagt att den existerar:

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ

”Och vad de lärde sig skadade dem själva utan att vara dem till någon nytta.”5

1Ahmad (19587), Ibn Hibbân (5346) och al-Hâkim (7234). God via andra enligt Shu´ayb al-Arnâ’ût.

227:65

367:5

416:16

52:102