29 – Kapitel 6 – Allâhs styrkor är segrande med bevis och tal såväl som med svärd och spjut

Allâhs styrkor är segrande med bevis och tal såväl som med svärd och spjut.

 

Förklaring

Författaren (rahimahullâh) klargör att Allâhs styrkor, som förövrigt är Hans troende tjänare som stödjer Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), strider mot människorna på två sätt:

Det första: Bevis och belägg. Detta riktas mot hycklarna som inte visar fientlighet mot muslimerna. Sålunda bekämpas de med bevis och belägg.

Det andra: Svärd och spjut. Detta riktas mot dem som öppet visar fientlighet till Islâm. Dessa människor är öppet otrogna. Allâh (´azza wa djall) sade om dessa två typer av människor:

”Profet! Kämpa outtröttligt mot de otrogna och hycklarna och visa dig omutligt sträng mot dem. Elden är deras sista hemvist – detta eländiga mål!” (66:9)

De otrogna som öppet visar sin otro, bekämpas först med bevis och belägg. Därefter tar man till sig svärdet och spjutet. De skall nämligen inte bekämpas förrän sanningen har klargjorts för dem.

Det är obligatoriskt för det Islâmiska samfundet att konfrontera samtliga vapen som är riktade mot Islâm på bästa möjliga sätt. De som bekämpar Islâm via tankesätt och utlåtanden, bekämpas genom att deras lögner avslöjas via forsknings- och intellektuella bevis samt Sharî´ah-baserade bevis. Och vad berör dem som strider mot Islâm via ekonomin, skall de inte bara bekämpas, utan även anfallas på samma sätt som de anfaller Islâm. Detta skall dock göras om det är möjligt att göra det. Vad gäller dem som ger sig på Islâm med vapen, är det obligatoriskt att göra motstånd med vapen som motsvarar deras vapen.