29. Inget jordiskt i moskéer

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/44)

15 – Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fina och visa tillvägagångssätt i undervisning. Därför behandlade han den okunnige beduinen som sig bör utan att fördöma och skälla ut honom. Han tilltalade honom lugnt och fint.

16 – Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fina undervisning då han klargjorde att moskéer är inte ämnade för otrevligheter och smuts utan för dyrkan av Allâh (´azza wa djall) som bön, erinran och Qur’ân-läsning.

17 – Inget jordiskt får förekomma i moskéer; ingen handel, ingen annonsering, inget arbete. Exempelvis är det förbjudet för en skräddare att sy eller lappa kläder i moskén. Moskéer är inte byggda för jordiska ändamål, de är byggda för dyrkan av Allâh (´azza wa djall).

Sammanfattningsvis tog författaren (rahimahullâh) med denna hadîth i detta kapitel för att bevisa att urin är oren, att moskéer måste renas och att mark renas med mycket vatten.