29. Ibn Bâz om al-Albânî

Slutligen avslutar jag denna bok genom att citera våra stora och erkända lärde gällande al-Albânî. Bland annat sade vår ädle Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (rahimahullâh):

”Jag har fått ert brev och förstått att ni vill skriva en ingående biografi om Shaykh och ´Allâmah Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî. Ni vill också veta vad jag tycker om honom.

Jag kan tala om för er att jag känner den omtalade personen för hans fina dogm, metod och fortlöpande kall till Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) samt hans stora uppoffring i hadîthens tjänst där han klargör autentiska, svaga och påhittade hadîther och alla ingående böcker som han har skrivit i ämnet. Han skall ha eloge för allt det. Hans handlingar gagnar muslimerna. Vi ber Allâh dubbla hans belöning, låta honom fortsätta arbeta på detta vis och kröna hans arbete med lycka och framgång.”

Så sade Saudiarabiens mufti (rahimahullâh) om Shaykh al-Albânî (rahimahullâh) och hans fina dogm och metod.