29. Hur skall en person stryka om han inleder strykningen som resenär och sedan kommer hem?

Fråga 29: Hur skall en person stryka om han inleder strykningen som resenär och sedan kommer hem?

Svar: Enligt den korrekta åsikten skall han stryka i egenskap av en boende. Om något är kvar av tidsfristen så får han stryka på dem. Annars får han ta av dem i samband med tvagningen och tvätta fötterna.