29. Erinran i samband med regn

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 88-90

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

130 – Zayd bin Khâlid al-Djuhanî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Efter en regnig natt i Hudaybiyah ledde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) oss i morgonbön. När han var klar vände han sig mot oss och sade: ”Vad tror ni att er Herre har sagt?” De sade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Han sade: ”Några av Mina slavar vaknade som troende och andra som hädare. Den som sade: ”Vi har fått regn tack vare Allâhs gåva och nåd” tror på Mig och hädar himlakroppen. Den som sade: ”Vi har fått regn tack vare den och den stjärnan” hädar Mig och tror på himlakroppen.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

131 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En fredag kom en man in i moskén medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod och predikade. Han sade: ”Allâhs sändebud! Egendomarna har gått under och vägarna har skurits. Be Allâh att Han ger oss regn.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lyfte på händerna och sade:

اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللهُمَّ أَغِثْنَا

”Allâh! Ge oss regn! Allâh! Ge oss regn!”

Jag svär vid Allâh att det inte syntes moln eller ens skingrade moln i himlen och det fanns inga byggnader eller hus mellan oss och Sal´1. Som en sköld började moln dyka upp bakom det. När de hade samlats på mitten av himlen spreds de. Därefter började det regna. Jag svär vid Allâh att vi inte såg solen på en vecka. Fredagen därpå kom en man in från den dörren medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod och predikade och sade: ”Allâhs sändebud! Egendomarna har gått under och vägarna har skurits. Be Allâh att Han stoppar regnet.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lyfte på händerna och sade:

اللهُمَّ حَوَالَيْنَا ولا عَلَيْنَا اللهُمَّ عَلَى الآكام والظِّرَابِ وَبُطُونِ الأَودِية وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

”Allâh! Kring oss och inte på oss. Allâh! På kullarna, backarna, dalarna och skogsområdena.”

Regnet slutade och vi gick ut i solen.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

1Berg i nordvästra Madînah.