29. Den sjätte typen av förbjudna namn

6 – Namn som inte passar in på den namngivne för att det antingen är ett påstående, ett självberöm eller också en lögn som är fullständigt oacceptabla. Exempel på dem är de som nämns i den bekräftade hadîthen från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Det nedrigaste namnet hos Allâh är mannen som kallas för ”Kungarnas kung”…”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Detsamma gäller liknande namn som har förbjudits av Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såsom Makthavarnas makthavare, Ledarnas ledare och Domarnas domare.

Under samma kategori hamnar namn som Människornas mästare, Allas mästare, Mästarnas mästare och Kvinnornas mästarinna. Det är också förbjudet för någon annan än Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att kallas för ”Mänsklighetens mästare”. Zaynab bint Abî Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Prisa inte er själva. Allâh är kunnigare om era fromma.”

Rapporterad av Muslim.