29. Den döde plågas av den levandes jämmer

´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den döde plågas i sin grav för jämmern över honom.”

I en annan formulering står det:

”Den döde plågas för jämmern över honom.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

al-Mughîrah bin Shu´bah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade iväg ett bud med budskapet:

”Den som det jämras för plågas för det som det jämras för honom.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Usayd bin Abî Usayd berättade via Mûsâ bin Abî Mûsâ att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den döde plågas av den levandes gråt. Om denne säger: ”Du som stärkte mig! Du som hjälpte mig! Du som försörjde mig!” tas det tag i den döde och sägs till honom: ”Stärkte du verkligen henne? Hjälpte du verkligen henne? Försörjde du verkligen henne?” Då sade jag: ”Fri är Allâh från brister! Allâh (ta´âlâ) säger ju:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

”På ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda.”1

Han sade: ”Jag berättar för dig via Abû Mûsâ från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och du säger detta! Ljuger vi? Jag svär vid Allâh att jag inte har ljugit om Abû Mûsâ och inte heller har Abû Mûsâ ljugit om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Rapporterad av Ahmad.

al-Mughîrah bin Shu´bah berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”En lögn om mig är inte som att ni ljuger om någon annan. Den som avsiktligt ljuger om mig skall förbereda sin plats i Elden.” Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den som det jämras för plågas för det som det jämras för honom.”

Rapporterad av al-Bukhârî, och det är hans formulering, och Muslim.

an-Nu´mân bin Bashîr sade:

”´Abdullâh bin Rawâhah förlorade medvetandet så att hans syster ´Amrah brast i gråt och började säga: ”Min mästare!” och andra saker och ting. När han återfick medvetandet sade han: ”Det var inte en sak som du nämnde utan att jag blev frågad ”Är du verkligen det?” När han dog lät hon bli att gråta.”

Rapporterad av al-Bukhârî.

at-Tirmidhî rapporterade i sin ”al-Djâmi´” via Abû Mûsâ att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte en död person som dess gråtare säger för ”Min mästare! Min herre!” och dylikt utan att två änglar får i uppgift att knuffa honom i bröstet och säga: ”Var du verkligen det?”

at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god och främmande.”

1 35:18