29. Den andra grunden

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (d. 1206 – rahimahullâh) sade:

Den andra grunden är kunskap om islam utmed bevis. Islam innebär underkastelse till Allâh med monoteism, undergivenhet gentemot Honom med lydnad och avståndstagande från avguderiet och dess utövare. Den består av tre nivåer; islam, îmân och ihsân. Varje nivå består av pelare.

FÖRKLARING

Detta är alltså den andra grunden; kunskap om islam. Religionen består av tre nivåer som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har klargjort. Den första är islam. Islam innebär att dyrkan ägnas uppriktigt åt Allâh allena. Islam är underkastelse till Allâh med dyrkan. Bara Han skall dyrkas och ingenting annat. Därtill skall avstånd tagas från avguderiet och dess utövare.

När slaven lever upp till det konverterar han till islam i den bemärkelsen att han underordnar sig Honom allena med dyrkan och tar avstånd från avguderiet och avgudadyrkarna. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا

Den som hädar Tâghût och som tror på Allâh, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika.”1

Hädelse mot Tâghût betyder att man tar avstånd från avguderiet och dess utövare, fördömer det och anser det vara falskt.

Också îmân och ihsân har nivåer. Alla omfattas de av den islamiska religionen. Denna religion har Allâh föreskrivit för Sina slavar och sänt alla Sina sändebud med. Islams nivå omfattar de synliga handlingarna.

12:256