30. De vilsnas dogm om Allâh och den Yttersta dagen

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagares och deras rättmätiga efterföljares metodik är den Raka vägen såväl teoretiskt som praktiskt. Det vet alla som studerar den vetenskapligt och opartiskt. De efterlevde tron på Allâh och den Yttersta dagen och medgav att den var sann på riktigt. De handlade ärligt för Allâhs sak och följde Hans föreskrift. De vare sig avgudade, innoverade, förvrängde eller förnekade.

De vilsna som lämnade deras metodik består av tre grupper: en grupp gick efter inbillningar, en annan efter tolkningar och en tredje efter okunskap.

Gruppen som gick efter inbillningar är filosofer och Bâtiniyyah samt skolastiker och andra som anammade deras sätt. De anser att profeternas budskap om Allâh och den Yttersta dagen är endast påhittade föreställningar och inbillningar. Syftet med budskapet är att gagna allmänheten. Om de intalas att de har en väldig, förmögen, barmhärtig och stark Herre och en väldig dag framför sig då de skall återuppstå och stå till svars för sina handlingar, lever de rättskaffens ehuru allt är bara fantasi.

Dessa människor består av två grupper: extrema och icke-extrema.

De extrema menar att profeterna var ovetande om dessa sakfrågors realia till skillnad från gudomliga filosofer och påstådda helgon. Enligt dem är filosofer kunnigare om Allâh och Domedagen än profeterna som i själva verket var de kunnigaste inom detta.

De icke-extrema anser att profeterna kände till dessa sakfrågors realia, men att de berättade inbillningar för människorna för deras eget bästa. Enligt dem kan slavarnas välgång bara uppnås på detta vis som innebär att profeterna ljög om de största och viktigaste frågorna.

Sålunda ansåg den första gruppen att profeterna var okunniga medan den andra anklagade dem för bedrägeri och lögn. Detta är deras dogm om Allâh och den Yttersta dagen.

Vad gäller handlingarna, anser vissa att de är verkliga och åligger allesammans. Andra säger att de är föreställningar och symboler som åligger bara lekmännen till skillnad från eliten. Till följd därav hävdar de att bön betyder kunskap om deras hemligheter, fasta betyder undanhållning av hemligheter, vallfärd innebär resor till deras lärda och så vidare. Dessa människor är kättarna bland Ismâ´îliyyah, Bâtiniyyah och andra. Att denna åsikt är osund bevisas naturligtvis av sinnet, intellektet och föreskriften. Vi ser otaligt många budskap bevisa Allâhs existens och Hans fullkomliga egenskaper:

I allting har Han ett budskap
Som tyder på att Han är En

Inga ordnade händelser kan härröra från någon annan än En som upprätthåller ordningen, är vis och har allt inom Sin makt.

Samtliga föreskrifter har konstaterat Domedagen. Domedagen fordras också av Allâhs djupa vishet. Endast en omedgörlig eller galen människa förnekar den. Denna sorts människor behöver inte avvisas speciellt mycket. Det är allom bekant att människor avfärdar dem.