29. De vill ha monopol på kallet och förtalar Salafiyyûn

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 186

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

29 – Till al-Ikhwân al-Muslimûns strategi hör att skrämma iväg folk från alla andra så att de kan ha fritt fram till sitt kall. Till deras metodik hör att de kallar Ahl-us-Sunnahs kallare, som tillskrivs Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) Salafiyyah, för ”Hashwiyyah”, ”Ghuthâ’iyyah”, ”Murdji’ah med makthavarna”, ”Djâmiyyah”, ”kompromissare”, ”Madâkhilah”, ”agenter”, ”säkerhetstjänster” och ”trångsynta”. Våra Salaf sade:

Ahl-ul-Bid´a kännetecknas av att förtala Ahl-ul-Athar.”1

Det vill säga förtal av Salafiyyûn.

1´Aqîdat-ur-Râziyayn (31) av Ibn Abî Hâtim.