29. De hamnar i förvirring

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 48

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Därtill ska man veta att dessa tolkare som går emot Qur’ânen, Sunnah och Salaf är förvirrade.

KOMMENTARER

Deras tillstånd är paradoxalt och kaotiskt. Då de valde att gå emot Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik blev deras tillstånd paradoxalt och kaotiskt. Deras teorier är olikartade. Som Allâh (ta´âlâ) sade:

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ

”Men när sanningen nu har kommit till dem beljuger de den, och så har de råkat i förvirring.”1

Det vill säga ett invecklat och kaotiskt tillstånd. De är bländade för att kunna se sanningen, ty de vänder ryggen åt föreskriftens bevis. Därav paradox och kaos.

150:5