29. Bättre än lärjungarna

När de romerska nasaréerna såg Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och deras uppförande, drag, karaktärer och uppträdande, sade de att de är bättre än lärjungarna. Nasaréerna högaktar lärjungarna och till och med dyrkar dem. Trots det konstaterade de att Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare är bättre än lärjungarna. Följaktligen konverterade de flesta av dem till islam tack vare följeslagarnas uppoffrade kamp och därefter deras vänlighet, mildhet, vishet, kunskap, favör och visa kall. Må Allâh vara nöjd med dem!

Allâh sade om dem:

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ

”… i sina ansikten bär de spåren av [de många] nedfallen under bönen.”

När du ser en av dem i ansiktet inser du att han är vägledd, religiös och hövlig. De kännetecknades av spåren av nedfallen under bönen som de hade fått i sina ansikten:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

”Den Nåderikes [sanna] tjänare går lugnt och värdigt [och utan later] på jorden, och när de okunniga vill inleda ett samtal med dem, svarar de med fredshälsningen. Och under natten vakar de i bön – ömsom faller de ned inför sin Herre, ömsom står de upp.”1

Versen syftar först och främst på Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum). Detta var deras karaktärer. Detta var deras kontakt med Allâh (tabârak wa ta´âlâ). Detta var deras behandling av Hans (subhânahu wa ta´âlâ) slavar. De var inte högfärdiga eller högmodiga. De var ödmjuka, mjuka, vänliga, visa och fromma.

125:63-64