29. Allt är klargjort i islam

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 58-60

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

Hur är det möjligt att den Skriften, det sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Allâhs bästa skapelser efter profeterna inte har bemästrat det ämnet på alla sätt och vis? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde sitt samfund allting inklusive toalettbesök.

FÖRKLARING

Här presenterar Shaykhen (rahimahullâh) resultatet av sin introduktion. Hur är det möjligt att Qur’ânen, Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) inte har klargjort den korrekta dogmen för oss? Hur kommer det sig att de saknade kunskap om Allâhs namn och egenskaper på alla sätt och vis? Detta är en avvisning av de människor som säger att följeslagarna saknade kunskap om betydelserna av Allâhs namn och egenskaper till skillnad från al-Djahm bin Sawfân och hans jämlikar som visste vad de betydde och klargjorde dem. Med andra ord, menar de att sakfrågan var stängd och okänd för människorna; de bara upprepade tal utan kunskap om dess innebörd. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde dem till och med toalettbesök. En jude sade till Salmân (radhiya Allâhu ´anh):

Er profet har till och med lärt er hur man tömmer tarmarna.” Då sade Salmân: ”Det stämmer. Han har förbjudit oss att vara vända mot Qiblah i samband med urinering och tarmtömning, torka oss med färre än tre stenar, bruka högerhanden och använda spillning och ben.”1

Hur skulle profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) låta bli att klargöra dogmen som är den viktigaste sakfrågan? Det finns inget som medför religiös nytta utan att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjorde det. Den som vet det, vet det, och den som inte vet det, vet inte det. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog inte förrän föreskriften fulländats och klarheten fullbordats. Allâh står för den fullkomliga föreskriften och sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod för den fullkomliga klarheten. Att vissa människor inte läser, inte vet eller inte vill veta utgör inget bevis. Klarheten är tillgänglig. Hur kunde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargöra toalettbesök men inte dogmen så att dessa människor fick för sig att ta saken i egna händer?

1Muslim (262).