29 – Allâhs tecken

… svarar du: ”Genom Hans tecken och skapelser. Till Hans tecken hör natten, dagen, solen och månen. Till Hans skapelser hör de sju himlarna och de sju jordarna, det som finns i dem och det som finns mellan dem.”


FÖRKLARING

 

Tecken är ett spår av något som tyder på det och klargör det.

Det förekommer två typer av Allâhs tecken; universella och föreskrivna. De universella är skapelserna och de föreskrivna är Uppenbarelsen som Allâh har uppenbarat för sändebuden. Om vi tolkar verserna som universella och föreskrivna, tyder författarens (rahimahullâh) ord ”Genom Hans tecken och skapelser” på att det specifika är en konjunktion till det generella. Och om vi specificerar verserna med föreskrivna verser, rör det sig om en konjunktion som utgör en skillnad och urskillning. Hur fallet än är, känns Allâh (´azza wa djall) vid genom Hans universella tecken vilka utgörs av väldiga skapelser och de märkliga verk och djupa visheter de består av. Likaså känns Han vid genom Hans föreskrivna tecken och rättvisan däri samt den välgång och avvärjda ofärd som den består av.

I allting har Han ett tecken
Som tyder på att Han är En

Alla Allâhs tecken tyder på en fullkomlig styrka, vishet och nåd. Solen är ett av Allâhs (´azza wa djall) tecken för att den kretsar i en ordningsam och unik bana sedan Allâh (´azza wa djall) skapade den och kommer att göra så till dess att Allâh (ta´âlâ) låter världen gå under. På så sätt färdas den mot sin viloplats. Han (ta´âlâ) sade:

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

”Och solen som löper mot sin viloplats, anvisad henne av Den som äger all makt, all kunskap.” (36:38)

Likaså hör den till Allâhs (ta´âlâ) tecken på grund av dess storlek och påverkan. Vad gäller dess storlek, är den stor och kolossal, och vad gäller dess påverkan, gagnar den kroppar, träd, floder, hav och annat. Om vi tittar på solen som är ett väldigt tecken och det stora avståndet mellan oss och den, finner vi trots det dess väldiga värme. Titta därefter åter igen på den och se vad dess oerhörda belysning bidrar till när den får människorna spara stora summor av pengar. Under dagen är människan inte i behov av någon annan belysning och sålunda gagnas hon genom att spara sina pengar. Detta hör till ett av Hans tecken som vi endast begriper lite av.

Tillika hör månen till Allâhs (´azza wa djall) tecken. Han har föreskrivit olika faser för den och varje natt har sin fas:

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

”Och månen, för vilken Vi har föreskrivit faser tills den blir lik den vissna, krökta stjälken till en dadelklase.” (36:39)

Den inleder sin fas som liten för att stegvis bli allt större till dess att den blir full. Därefter går den tillbaka och blir mindre och mindre. Den liknar människan som är svag när hon först skapas. Därefter blir hon allt starkare till dess att hon ännu en gång återvänder till svagheten – det är Allâh som välsignar, den bäste Formgivaren!