29. Allâhs resning över tronen

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Allâh (ta´âlâ) sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Det nämns på sju ställen. Ett är i ”al-A´râf”:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han Sig över tronen.”2

Ett annat är i ”Yûnus”:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

Er Herre är helt visst Allâh, som har skapat himlarna och jorden under sex dagar. Därefter reste Han sig över tronen.”3

Ett tredje är i ”ar-Ra´d”:

اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

Det är Allâh som har rest himlarna utan synligt stöd. Därefter reste Han sig över tronen.”4

Ett fjärde är i ”Tâ Hâ”:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

Ett femte är i ”al-Furqân”:

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا

Han som har skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan under sex dagar. Därefter reste Han sig över tronen, Han, den Nåderike! Rikta därför dina frågor om Honom till En som är väl underrättad!”5

Ett sjätte är i ”as-Sadjdah”:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

Det är Allâh som har skapat himlarna och jorden och allt däremellan under sex dagar. Därefter reste Han sig över tronen.”6

Ett sjunde är i ”al-Hadîd”:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar. Därefter reste Han sig över tronen.”7

FÖRKLARING

Hans (subhânahu wa ta´âlâ) resning över tronen nämns på sju platser i Qur’ânen; kapitlen ”Tâ Hâ”, ”al-A´râf”, ”Yûnus”, ”ar-Ra´d”, ”al-Furqân”, ”as-Sadjdah” och ”al-Hadîd”. Resningen innebär höghet och upphöjdhet. Att Han reste Sig över tronen betyder att Han upphöjde Sig över den. Han är den Höge som är ovanför alla Sina skapelser. Tronen är skapelsernas tak. Allâh (subhânah) är ovanför tronen som Han har rest Sig över. Hans resning passar Hans majestät. Ingen annan än Han (subhânahu wa ta´âlâ) känner dess beskaffenhet. Det sades till Imâm Mâlik bin Anas (rahimahullâh): ”Abû ´Abdillâh!

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

Hur reste Han Sig?” Han svarade: ”Resningen är inte okänd. Dess beskaffenhet är obegriplig. Det är obligatoriskt att tro på den. Det är en innovation att fråga om den.” Därefter befallde han att mannen kastas ut, vilket han också blev.”8

Liknande sade Sufyân ath-Thawrî, al-Awzâ´î, Imâm Ahmad, Imâm ash-Shâfi´î, Ishâq bin Râhûyah och andra imamer i islam. Resningen är känd sett till att dess betydelse är känd, nämligen höghet och upphöjdhet. Beskaffenheten är okänd. Bara Han (subhânahu wa ta´âlâ) vet hur Han har rest Sig. Det är obligatoriskt att tro på den därför att Allâh har berättat om den. Att fråga om den är en innovation som har innoverats av skolastiker som Djahmiyyah och Mu´tazilah.

120:5

27:54

310:3

413:2

525:59

632:4

757:4

8ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah, sid. 33, av ad-Dârimî, Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (2/398) av al-Lâlakâ’î, al-Asmâ’ was-Sifât (867) av al-Bayhaqî och at-Tamhîd (7/151) av Ibn ´Abdil-Barr. Ibn Hadjar sade:

”Dess berättarkedja är god.” (Fath-ul-Bârî (13/407))