29. al-´Ayyâshîs femte förvrängning av al-Baqarah

al-´Ayyâshî sade om Allâhs (ta´âlâ) ord:

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

”Israeliter! Minns Mina välgärningar mot er och hur Jag visade er sådan nåd som Jag inte har visat något annat folk.”1

”Hârûn bin Muhammad al-Halabî sade: ”Jag frågade Abû ´Abdillâh om Allâhs ord:

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

”Israeliter!”

Han svarade: ”Det är endast vi.”

Muhammad bin ´Alî berättade att han frågade Abû ´Abdillâh om Allâhs ord:

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

”Israeliter!”

Han sade: ”Det gäller endast Muhammads (´alayhis-salâm) familj.”

Abû Dâwûd berättade från dem som hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Jag är Allâhs slav och jag heter Ahmad. Jag är Allâhs slav och jag heter Israel. Det Han befallde Israel har Han befallt mig och när Han syftar på Israel syftar Han på mig.”2

Israeliterna som tilltalas i Qur’ânen är judarna. Vilken muslim behagas av att säga att han är israelit, än mindre Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj? Allâh har ju fördömt dem i många verser däribland:

مَن لَّعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ

”[Det är vad de gjorde] som, därför att de dyrkade onda makter, drabbades av Allâhs fördömelse och Hans vrede och som Han förvandlade till apor och svin.”3

De dödade ju profeterna:

كُلَّمَا جَاءهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ

”Var gång ett sändebud kom till dem med [budskap] som inte föll dem i smaken [vände de honom ryggen] – några kalladede lögnare och andra slår de ihjäl.”4

Allâh (ta´âlâ) sade om dem:

وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ

”Till följd av deras brist på tro hade [tanken på den gyllene] kalven helt bemäktigat sig deras hjärtan.”5

Râfidhahs handling tyder på att de har ett speciellt samröre med judarna och att de bygger broar med dem i form av Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj som israeliter. Muslimerna tar avstånd från denna väldiga förnedring av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj.

I dessa verser tilltalar Allâh judarna som hädade Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Hans skrift. Hur kan Abû ´Abdillâh säga att de är israeliter? Hur kan han en annan gång säga att versen gäller endast Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj? Jag svär vid Allâh att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har inte sagt att han är Israel.

Den som har koll på Râfidhahs lögner om Allâh och Hans sändebud och deras skrämmande förvrängning av Allâhs skrift inser att de har överträffat judarna och de kristna när det kommer till lögner om Allâh, förvrängning av Allâhs skrift och anklaga ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) och hans familj för otro.

12:47

2Granskaren refererade till böckerna ”al-Burhân” (1/95) och ”al-Bihâr” (7/178).

35:60

45:70

52:93