289. Skall den som passerar en begravningsplats hälsa till de döda?

Fråga 289: Skall den som passerar en begravningsplats hälsa till de döda?

Svar: Ja. De lärda säger att det är Sunnah att hälsa till de begravda oavsett om man passerar dem eller står stilla vid dem. Det är dock bättre att du stannar upp, hälsar till dem och ber för dem det som har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) än att du bara går förbi dem. Numera passeras de oftast med bilar. De kör snabbt och man hinner inte ens läsa en fjärdedel av bönen förrän man har passerat begravningsplatsen. Att passera en inmurad begravningsplats som skymmer gravarna anses emellertid inte vara något gravbesök.