288. Hur hälsas det till profeten vid hans grav?

Fråga 288: Hur hälsas det till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vid hans grav?

Svar: Det bästa är att säga det han lärde sitt samfund att säga:

السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته

”Må fred, Allâhs nåd och Hans välsignelse vara med dig, profet!”

Det är den bästa hälsningen till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).