287. Skall de döda hälsas från gatan?

Fråga 287: Skall de döda hälsas när man är på begravningsplatsen eller också på gatan när man passerar dem?

Svar: De döda skall hälsas när man är på begravningsplatsen, det vill säga inne på den. Den som går förbi en inmurad begravningsplats skall alltså inte hälsa till dem. Om den inte är inmurad säger de lärda att de skall hälsas för belöningens skull. Den som ber för sina bröder behandlar dem väl, vilket medför – om Allâh vill – belöning.