286. När hälsas det till de döda?

Fråga 286: Är det bara Sunnah att hälsa till de döda när man besöker begravningsplatsen eller också när man passerar den?

Svar: De lärda säger att de döda skall hälsas när man avser att besöka gravarna. Utmed det skall även personen som passerar gravarna hälsa till dem.