285. Skall man vara vänd mot Qiblah när man hälsar till den döde?

Fråga 285: Är det föreskrivet att vara vänd mot Qiblah när man hälsar till den döde?

Svar: Nej. När man hälsar till den döde vänder man sig mot hans ansikte och ber för honom stående. Man skall alltså inte vända sig mot Qiblah.