283. Vad är domen för att kvinnor har på sig sorgkläder?

Fråga 283: Vad är domen för att kvinnor besöker gravar, jämrar sig över de döda, medverkar i begravningståg, går svartklädda samt läser Qur’ânen natten personen dog, efter fyrtio dagar och efter ett år? Det händer nämligen i vissa närliggande arabiska och islamiska länder.

Svar: Det är förbjudet för kvinnor att besöka gravar avsiktligt. Synden är grav. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnor som besöker gravar och bad Allâh förbanna dem. Förbannelse innebär uteslutning ur Allâhs nåd. Sådant straff tillämpas endast på stora synder. Men om en kvinna råkar passera en begravningsplats, så är det harmlöst för henne att stanna och hälsa till de begravda. Det är så ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) hadîth skall förstås när hon sade:

”Allâhs sändebud! Vad skall jag säga till dem?” Han sade: ”Säg:

السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِين, و يرحم الله المستقدمين منا و المستأخرين, وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بكم لاحِقُونَ نَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِية

”Frid med er, ni troende och muslimska bosättare. Må Allâh benåda våra företrädare och efterträdare. Vi kommer – om Allâh vill – att sluta oss till er. Vi ber Allâh för vår och er skoning.”1

Jämmer över de döda är också förbjudet och en grav synd. Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnan som jämrar sig och kvinnan som lyssnar till henne2.

Också förbjudet är det att kvinnor är med i begravningståg. Dels är deras tålamod svagt, dels utsätter de sig själva för prövning och beblandning med män.

Svarta sorgkläder är innovation.

Detsamma gäller Qur’ân-läsning natten personen dog, fyrtio dagar efteråt och ett år efteråt. Salaf praktiserade inte sådana handlingar. Detta samfunds senare generation kan endast rättas till via det som rättade till dess tidigare generation.

1Muslim (974).

2Abû Dâwûd (3127).