282. Hadith ”Akta er för urin…”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/224-225)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

109 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Akta er för urin. Merparten av straffet i graven beror på den.”1

Rapporterad av ad-Dâraqutnî.

110 – al-Hâkim rapporterade:

Merparten av straffet i graven beror på urin.”2

Berättarkedjan är autentisk.

FÖRKLARING

Hâfidh Ibn Hadjar (rahimahullâh) tog med hadithen vari Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss att akta oss för urin och att merparten av straffet i graven beror på den. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Akta er för urin.”

Det vill säga att vi ska rena oss från urin. Det betyder dels att man torkar och tvättar sig efter urinering, dels att vi aktar våra kläder, kroppar och böneplatser för urin. För allt som rening utgör villkor eller plikt måste aktas för urin. Tillika är det obligatoriskt att akta sig för avföring och all annan orenhet. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) benämning av urin påvisar att allt annat som är minst lika orent har samma dom som urin. Du kan se hur många människor – vi ber Allâh vägleda oss och dem – bara reser sig upp efter urinering eller tarmuttömning utan att rena sig. Det beteendet kan orsaka straff i graven. När de lämnar jordelivet för efterlivet, vars första station är gravlivet, kan det första som de får uppleva däri vara detta straffet. Ty de tog lätt på aktsamhet för urin och annan orenhet. Må Allâh skydda oss!

1ad-Dâraqutnî (464).

2al-Hâkim (1/293).