281. Vad är domen för att besöka gravar på ´Îd-dagen?

Fråga 281: Vad är domen för att besöka gravar just på ´Îd-dagen? Vad är domen för att gråtande kvinnor besöker gravarna?

Svar: Att särskilja ´Îd-dagen med gravbesök är innovation. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) särskilde inte den dagen med gravbesök. Det är inte tillåtet att särskilja en tid för en dyrkan utan bevis. Dyrkans orsak, typ, mängd, form, tid och plats är baserade på bevis. Föreskriften måste ha bevisat allt det omnämnda. Att särskilja en viss dyrkan under en viss tid utan bevis är alltså innovation. Således är det innovation att särskilja gravbesök i samband med ´Îd. Det saknar bevis från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum).

Angående kvinnors gravbesök, så är handlingen förbjuden. Kvinnor får inte besöka gravar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnorna som besöker gravar. Vad skall då sägas om deras gravbesök sker med gråt och jämmer? Det är bara värre. Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnan som jämrar sig och kvinnan som lyssnar till henne1. Han berättade att den jämrande kvinnan som dör innan ånger återuppstår iklädd kläder av beck och klänning av skabb2.

Kvinnorna är skyldiga att frukta Allâh (´azza wa djall), hålla sig borta från Hans förbud och låta bli att besöka gravar. Allâh vet allting.

1Abû Dâwûd (3127).

2Muslim (934).