281. Hadith ”Allâhs Sändebud förbjöd torkning med…”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/223-224)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

108 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade:

Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd torkning med ben eller spillning och sade: ”De renar inte.”1

Rapporterad av ad-Dâraqutnî, som autentiserade den.

FÖRKLARING

Det betyder att torkning renar. Ty om Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd torning med ben och spillning eftersom de inte renar, betyder det att allt tillåtet material renar. Det är den korrekta åsikten. Om en människa torkar sig föreskrivet med tre renande stenar, tre servetter och liknande, är organet renat till fullo. Om organet därefter skulle bli fuktigt till följd av svett, förblir kläderna rena. Detsamma gäller om kläderna skulle bli blöta till följd av vatten och vidröra dina organ efter föreskriven torkning; kläderna förblir rena. Detsamma gäller om människan får utlösning efter föreskriven rening; det som utsöndras från henne orenas inte. Ty Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

De renar inte.”

Det betyder, som sagt, att allt tillåtet material renar – och Allâh vet bättre.

1al-´Ilal (1547).