280. Får modern besöka sin sons grav?

Fråga 280: Får jag besöka min sons grav? Jag har hört att modern som går till sin sons grav en fredag innan solen går upp, läser al-Fâtihah och låter bli att gråta, kan ses av sonen till skillnad från om hon gråter. Stämmer det? Vad är domen för att kvinnor besöker gravar?

Svar: Det stämmer inte. Det är rentav falskt och grundlöst.

Vad beträffar kvinnors gravbesök, så har de lärda delade åsikter om det:

1 – Föraktfullt.

2 – Tillåtet förutsatt att inget förbjudet sker.

3 – Förbjudet.

Jag anser att de lärdas övervägande åsikt är att det är förbjudet för kvinnor att besöka gravar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnor som besöker gravar och dem som gör dem till böneplatser och sätter ljus på dem. Förbannelse drabbar inte en person som gör något lovligt eller föraktfullt. Förbannelse drabbar den som gör något förbjudet. Utmed den kända principen är kvinnors gravbesök en grav synd eftersom den nämns i samband med förbannelse. Synder som är förknippade med förbannelse är stora synder. Den principen delar många eller de flesta lärda.

Med det sagt råder jag modern att be ofta för sin son därhemma. Om Allâh (ta´âlâ) bönhör hennes bön, gagnas sonen av den ehuru hon inte står vid hans grav.