280. ´Â’ishahs och Asmâ’s givmildhet

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/308)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

280 – Farwah bin Abî Maghrâ’ berättade för oss: ´Alî bin Mushir berättade för oss, från Hishâm bin ´Urwah: al-Qâsim bin Muhammad underrättade mig, från ´Abdullâh bin az-Zubayr som sade:

”Jag såg inte givmildare kvinnor än ´Â’ishah och Asmâ’. Deras givmildhet varierade. Medan ´Â’ishah samlade på saker och ting som hon sedan fördelade allt på en gång, bibehöll Asmâ’ aldrig något till morgondagen.”1

FÖRKLARING

Denna rapportering klargör profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru och de Troendes moder ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) och Asmâ’s (radhiya Allâhu ´anhâ) förträfflighet, givmildhet och fina bemötande av människor. Människor varierar när det kommer till fina gärningar ehuru deras gemensamma drag är att de frambringar välfärd och erhåller belöning. Den som samlar ihop en stor mängd förmögenheter och sedan delar ut dem till berättigade människor belönas stort, ty belöningen beror på mödans och givningens storlek. Vissa ger kontinuerligt utifrån människors behov. Bådadera gör dock bra ifrån sig. Allâh ska inte låta dem gå miste om lönen för det goda och rätta de gör.

1Autentisk berättarkedja.