28. Preparat förknippade med månadscykeln och graviditeten

Kvinnan får bruka preparat för att förhindra sin månadscykel förutsatt att två villkor uppfylls:

1 – Hon skall inte löpa någon risk. Det är inte tillåtet om det är farligt för henne. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

”… och låt inte era egna händer medverka till er undergång.”1

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Döda inte er själva! Allâh har visat er stor nåd!”2

2 – Maken skall ge sitt tillstånd om det berör honom. Exempel på det är att hon har sin vänteperiod vari han är skyldig att försörja henne. Kvinnan brukar preparat för att dra ut på vänteperioden för att få mer av försörjningen. I det fallet får hon inte göra det utan hans tillstånd. Ett annat exempel är om preparatet förhindrar graviditeten. Även här måste hon be maken om tillstånd.

Ehuru det är tillåtet att bruka dessa preparat så är det bättre att inte göra det om det inte behövs. Det är hälsosammare att vara naturlig.

12:195

24:29