28. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

40 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Ahmad bin Yûsuf as-Sulamî underrättade oss: Hadjdjâdj underrättade oss: Hammâd bin Salamah underrättade oss, från ´Ubaydullâh bin ´Umar, från Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När en tredjedel av natten, eller dess hälft, har gått, stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och säger fram till gryningen: ”Finns det någon som ber så att Jag må bönhöra honom? Finns det någon som frågar så att Jag må ge honom? Finns det någon som ber om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”