28. När begav sig profeten till Thaqîf?

Fråga 28: När begav sig profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till Thaqîf och hur gick det?

Svar: Efter att hans farbror Abû Tâlib hade dött började avgudadyrkarna besvära honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) än mer. Följaktligen begav han sig till Thaqîf för att kalla dem till Allâh och be dem om skydd och stöd för att kunna förkunna sin Herres budskap. Men ingen bemötte honom så fult och oförskämt som de. De till och med eggade sina barn att stena honom så att hans ädla hälar började blöda1 . Väl tillbaka i Makkah tog han sin tillflykt till al-Mut´im bin ´Adî2.

1Ibn Ishâq, sid. 263

2al-Bukhârî (3139).