28. Någon måste rengöra moskéer

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/43)

13 – Någon måste rengöra moskéer eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde:

”Skölj hans urin.”1

Han befallde inte alla, bara att platsen rengörs. Alltså gäller plikten en del och inte samtliga. Om en uppfyller plikten slipper resten. Skulle ingen rengöra platsen måste alla som har vetskap om orenheten att avlägsna den eller åtminstone upplysa om den så att den avlägsnas.

14 – Vi är skyldiga att hålla moskéerna rena eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde det. Dessutom är det rekommenderat att avlägsna otrevligheter och smuts som inte är orena. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mitt samfunds belöningar visades upp för mig, till och med mannen som tar ut ett dammkorn ur moskén.”

1al-Bukhârî (217).