28. Mu´attilah och Mumaththilah anammar varandras dogmer

Mu´attilah är de som förnekar något eller någon av Allâhs namn och egenskaper. Exempel på Mu´attilah är Djahmiyyah, Mu´tazilah och Ash´ariyyah.

Mumaththilah är de som bekräftar Allâhs egenskaper och därtill jämför dem med Hans skapelse. Exempel på Mumaththilah är de tidigare Râfidhah.

I själva verket är alla Mu´attilah Mumaththilah och vice versa.

Mu´attilahs förnekelse är förvisso uppenbar. Deras jämförelse framgår emellertid först när de förnekar. Ty enligt dem fordrar bekräftade egenskaper en liknelse. För att undkomma liknelse förnekar de egenskaperna. Alltså faller de först i jämförelse och sen i förnekelse.

Mumaththilahs jämförelse är också uppenbar. Deras förnekelse framgår dock ur tre synvinklar:

1 – De förnekar beviset som de nyttjar för att bekräfta respektive egenskap och avleder bevisets egentliga bevisning. Beviset bekräftar en egenskap som tillkommer Allâh, inte liknar den vid Hans skapelse.

2 – När de jämför Allâh med Hans skapelse förnekar de alla bevis som avfärdar liknelse mellan Allâh och Hans skapelse. Exempelvis säger Han (ta´âlâ):

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

”Och ingen finns som kan liknas vid Honom.”2

3 – När de jämför Allâh med Hans skapelse förnekar de Hans oundvikliga fullkomlighet, ty de liknar den fullkomlige Herren vid den nedsatta skapelsen.

142:11

2112:4