28. Kapitel om omen

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ

”Men när de upplevde goda tider sade de: ”Detta är vad som med rätta tillkommer oss”, och när dåliga tider kom sköt de skulden på Mûsâ och dem som följde honom. Deras öde låg helt i Allâhs hand, men de flesta av dem visste [det] inte.”1

2 – Allâh (ta´âlâ) sade också:

قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

”De sade: ”De olyckor ni tror att vi varslar om beror av er själva. [Hotar ni oss] därför att vi påminner er? Ni är sannerligen människor som går till de värsta överdrifter!”2

3 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns ingen smitta, fågel, uggla eller Safar.”3

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim som även rapporterade tilläggen himlakropp4 och troll5.

4 – al-Bukhârî och Muslim rapporterade från Anas som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns varken smitta eller omen. Dock tycker jag om optimism.” De sade: ”Vad är optimism?” Han sade: ”Ett fint ord.”6

5 – Abû Dâwûd rapporterade med en autentisk berättarkedja via ´Uqbah bin ´Âmir (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Omen kom på tal hos Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varpå han sade: ”Det bästa av det är optimismen. Det skall inte hindra muslimen. Om han ser något som han föraktar skall han säga:

اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ، ولا يدفع السيئات إلا أنت ، ولا حول ولا قوة إلا بك

”Allâh! Ingen annan än Du frambringar det goda och ingen annan än Du avvärjer det onda och det finns ingen rörelse eller styrka förutom via Dig.”7

6 – Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Omen är avguderi, omen är avguderi. Det finns ingen av oss som inte upplever det, men Allâh likviderar det med tillit.”8

Rapporterad av Abû Dâwûd och at-Tirmidhî som sade att den är autentisk och att hadîthens sista del är Ibn Mas´ûds (radhiya Allâhu ´anh) ord.

7 – Ahmad rapporterade via Ibn ´Amr:

”Den som hindras av omen har avgudat.” De sade: ”Vad är soningen för det?” Han sade: ”Att du säger:

اللهم لا خير إلا خيرك و لا طير إلا طيرك و لا إله غيرك

”Allâh! Det finns ingen godhet frånsett Din godhet, det finns inget omen frånsett Ditt omen och det finns ingen sann gud utom Du.”9

8 – Han rapporterade också via al-Fadhl bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ):

”Omen är endast det som får dig att göra något eller avstå från något.”10

FÖRKLARING

Förklaringen spelades inte in.

17:131

236:19

3al-Bukhârî (5757) och Muslim (2220).

4Muslim (2220).

5Muslim (2222).

6al-Bukhârî (5776) och Muslim (2224).

7Abû Dâwûd (3919), Ibn Abî Shaybah (26392) och al-Bayhaqî (16298). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (843).

8Abû Dâwûd (3910), at-Tirmidhî (1614), Ibn Mâdjah (3538) och Ahmad (3687). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (2850).

9Ahmad (7045). Autentisk enligt al-Albânî i ”Islâh-ul-Masâdjid” (1/116).

10Ahmad (1824). Svag berättarkedja enligt Shu´ayb al-Arnâ’ût.