28 – Kapitel 6 – En monoteistisk lekman överväldigar tusen polyteistiska lärda

En monoteistisk lekman överväldigar tusen polyteistiska lärda. Han (ta´âlâ) sade:

”Våra styrkor skall hemföra segern.” (37:173)

 

Förklaring

Shaykhen (rahimahullâh) sade att en monoteistisk lekman överväldigar tusen polyteistiska lärda. Som bevis använde han sig av Hans (ta´âlâ) Ord:

”Våra styrkor skall hemföra segern.” (37:173)

En monoteistisk lekman är en person som bekräftar samtliga tre typer av Tawhîd; Tawhîd-ul-Ulûhiyyah, Tawhîd-ur-Rubûbiyyah och Tawhîd al-Asmâ’ was-Sifât. En sådan person överväldigar tusen polyteistiska lärda, ty polyteisternas lärda besitter en ofullkomlig Tawhîd då de enbart bekräftar Tawhîd-ur-Rubûbiyyah. Denna typ av Tawhîd är bristfällig och inte den egentliga typen av Tawhîd. Beviset för det är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stred mot dessa avgudadyrkare som enbart bekräftade denna typ av Tawhîd. De hade ingen nytta av denna Tawhîd och inte heller skyddade den deras liv och egendomar. Å andra sidan bekräftar en monoteistisk lekman samtliga tre typer av Tawhîd och således är han bättre än dessa människor.