28. Ignorantens ursäkt enligt Ibn Qudâmah

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 39

Apropå de lärdes uttalanden, sade Ibn Qudâmah:

”Beträffande den som är okunnig om plikten, såsom en ny konvertit eller en individ som är uppvuxen i ett ickemuslimskt land eller i en öken långt bort från bebodda områden och lärde, döms han inte för otro.”1

1al-Mughnî (8/131).