28. Hur skall en person stryka om han inleder strykningen som boende och sedan börjar resa?

Fråga 28: Hur skall en person stryka om han inleder strykningen som boende och sedan börjar resa?

Svar: Enligt den korrekta åsikten skall han stryka i egenskap av en resenär. Vissa lärda säger att den som stryker som boende och börjar resa skall fortsätta stryka som en boende. Den korrekta åsikten är emellertid den jag nämnde. Detta för att personens tidsfrist gällde innan han påbörjade sin resa. En sådan person innefattas av de resande som får stryka i tre dygn. Det nämns hur Imâm Ahmad (rahimahullâh) valde den här åsikten efter att ha ansett att han skall stryka som boende.