28 – Hur känner du till din Herre?

Om det sägs till dig: ”Hur känner du till din Herre?”…


FÖRKLARING

 

Om det sägs till dig… – Det vill säga hur du gick till väga för att lära känna Allâh (´azza wa djall). Svaret på denna fråga är:

”Jag lärde känna Honom med hjälp av Hans tecken och skapelser.”