28. Hög och tyst läsning under nattbönen

Beträffande nattbönen, så brukade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läsa tyst ibland och högt ibland1. Om han bad hemma läste han så att de som var i rummet kunde höra honom2.

Det kunde hända att han läste högre än så så att den som var på hans tomt kunde höra honom3. Det vill säga utanför kammaren. Det var så han befallde Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ). När han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick ut en natt passerade han Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) som läste lågmält och sedan ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) som läste högt. När de därefter träffades hos profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade han:

”Abû Bakr! Jag passerade dig och du läste lågmält.” Han sade: ”Allâhs sändebud! Jag gjorde mig hörd hos Honom som jag talade med.” Han sade till ´Umar: ”Jag passerade dig och du läste högt.” Han sade: ”Allâhs sändebud! Jag väckte den sömnige och körde iväg Satan.” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Abû Bakr! Höj din röst lite.” Han sade till ´Umar: ”Sänkt din röst lite.”4

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som läser Qur’ânen högt är som han som skänker välgörenhet öppet och han som läser Qur’ânen tyst är som han som skänker välgörenhet dolt.”5

1al-Bukhârî i ”Khalq Af´âl-il-´Ibâd” och Muslim.

2Abû Dâwûd och at-Tirmidhî i ”ash-Shamâ’il al-Muhammadiyyah” med en god berättarkedja. Rummet syftar på en kammare vid dörren. Hadîthen bevisar att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste måttligt mellan hög läsning och tyst läsning.

3an-Nasâ’î, at-Tirmidhî i ”ash-Shamâ’il al-Muhammadiyyah” och al-Bayhaqî i ”Dalâ’il-un-Nubuwwah” med en god berättarkedja.

4Abû Dâwûd och al-Hâkim som sade att den är autentisk och adh-Dhahabî höll med.

5Abû Dâwûd och al-Hâkim som sade att den är autentisk och adh-Dhahabî höll med.