28. Helvetet är en nåd

Imâm Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad bin Abîd-Dunyâ (d. 281)

Sifat-un-Nâr, s. 93-97

140 – Ibn Abî Shaybah berättade för oss: Abû Khâlid al-Ahmar berättade för oss, från Mûsâ bin ´Ubaydah, från Muhammad bin Ka´b, som sade om Hans (ta´âlâ) ord:

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ

”Allâhs eld, som skall blossa upp och tränga in i hjärtan.”

“Elden äter honom till dess att den når hans hjärta. När den når hans hjärta, återställs kroppen på nytt.”

141 – Muhammad bin ´Amr bin Sulaymân berättade för oss: Jag hörde Sufyân bin ´Uyaynah säga:

“Elden skapades som en nåd. Med den skrämmer Han Sina slavar så att de slutar synda.”

142 – Yûsuf bin Mûsâ bin Râshid och Muhammad bin Idrîs berättade för oss: ´Umar bin Hafs bin Ghiyâth berättade för oss: Min fader berättade för oss, från al-´Alâ’ bin Khâlid, från Shaqîq, från ´Abdullâh, som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den Dagen kommer helvetet att föras fram. Det kommer att vara försett med sjuttiotusen tyglar. På varje tygel finns sjuttiotusen änglar som drar i det.”1

Detta är Muhammad bin Idrîs formulering.

143 – Yûsuf bin Mûsâ berättade för oss: ´Alî bin al-Hasan bin Shaqîq berättade för oss: al-Husayn bin Wâqid berättade för oss: ´Âsim underrättade oss, från Shaqîq, som sade om Hans (ta´âlâ) ord:

وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ

“Den Dagen förs helvetet fram.”2

“Det kommer att föras fram i sjuttiotusen tyglar. Varje tygel håller sjuttiotusen änglar i sina händer.”

144 – Yûsuf berättade för mig: Hawdhah underrättade oss: ´Awf berättade för oss, från al-Hasan, som sade om Hans (ta´âlâ) ord:

وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى

“Den Dagen förs helvetet fram. Den Dagen skall människan minnas – men vad hjälper det henne då att hon minns?”

“Vid Allâh! Hon inser att hon står inför ett långt liv som inte efterträds av någon död.”

145 – Yûsuf berättade för oss: al-Muhâribî berättade för oss, från Djuwaybir, från adh-Dhahhâk, som sade:

“Hon vill ångra sig, men vad hjälper det henne då?

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

“Hon kommer att säga: “Om jag ändå hade tänkt på att förbereda mig för mitt liv!”3

Det vill säga om jag ändå hade tänkt på att arbeta i jordelivet för mitt liv i efterlivet.”

1Muslim (2842).

289:23

389:24