28. Hadith ”Då kommer Allâh till dem i en skepnad…”

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 133-135

Den tolfte hadithen

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”1

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ

”Väntar de bara på att änglarna skall komma till dem eller att din Herre själv skall komma…”2

127 – Yûsuf bin Abî Nasr underrättade oss: al-Husayn bin Abî Bakr underrättade oss: Abûl-Waqt as-Sidjzî underrättade oss: Abûl-Hasan ad-Dâwûdî underrättade oss: Abû Muhammad bin A´yun underrättade oss: Abû ´Abdillâh al-Farabrî underrättade oss: Abû ´Abdillâh al-Bukhârî berättade för oss: Yahyâ bin Bukayr berättade för oss: al-Layth berättade för oss, från Khâlid bin Yazîd, från Sa´îd bin Abî Hilâl, från Zayd bin Aslam, från ´Atâ’ bin Yasâr, från Abû Sa´îd som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om Medlingen:

Då kommer Allâh till dem i en skepnad som skiljer sig från den skepnad som de såg första gången. Han kommer att säga: ”Jag är er Herre.” De kommer att säga: ”Du är vår Herre.” Då kommer bara profeterna att tala med Honom.”3

128 – Hammâd bin Salamah återberättade ´Alî bin Zayd, från Yûsuf bin Mihrân, från Ibn ´Abbâs som sade:

Herren (tabârak wa ta´âlâ) ska komma med närstående änglar. De kommer att vara fler än himlarnas och jordens invånare.”

Berättarkedjan är god.

129 – Det har bekräftats att Mudjâhid sade kring Allâhs (ta´âlâ) ord:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ

Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”4

Det är inget moln. De enda som har fått ta del av det var israeliterna under deras ökenvandring. Det är med det som Allâh ska komma med på Domedagen.”

130 – Det har rapporterats autentiskt från Abû Sa´îd och andra att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Då kommer Allâh till dem i en annan skepnad än den som de känner.”5

189:22

26:158

3al-Bukhârî (806), Ibn ´Awânah, Muslim, Ibn Khuzaymah i ”Kitâb-ut-Tawhîd” (1/376) och al-Hâkim.

42:210

5al-Hâkim (4/570).