28. Förståndets syfte

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

I´ânat-ul-Mustafîd bi Sharh Kitâb-it-Tawhîd, sid. 36

Efter det sade Allâh (ta´âlâ):

ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Detta är vad Han befaller er så att ni använder ert förstånd.”

Det vill säga att det är syftet. Förstånd (العقل) innebär avståndstagande från allt som är otillåtet. Det heter så eftersom det förhindrar människan från allt som är henne ovärdigt. På samma sätt binds kamelen fast med ett rep (العقال) så att den inte springer iväg och rymmer. Allâh har försett människan med förstånd så att hon inte ger sig in i sådant som är otillåtet.