28. Först jorden, sen himlen, sen jorden

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-´Uluww lil-´Alî al-Ghaffâr, sid. 55-56

Förkortning och kommentarer: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 94

26 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade:

“En man kom och sade: “Ibn ´Abbâs! Jag finner kontroverser i Qur’ânen, och de har fastnat i mitt bröst.” Ibn ´Abbâs sade: “Beljugande?” Han sade: “Inget beljugande, men kontroverser.” Han sade: “Berätta vad som har fastnat i ditt bröst.” Han sade: “Lyssna hur Allâh bland annat säger:

أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا

”Var det en svårare uppgift att skapa er än att skapa himlen som Han har byggt? Han har rest dess valv och format det; Han har höljt dess natt i djupt mörker och låtit dess morgon framträda i klart ljus. Och efter detta har Han brett ut jordens yta.”1

Häri nämner Han att Han skapade himlen före jorden. Å andra sidan säger Han i en annan vers:

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ

”Det är Han som har sänkt ned i den fast förankrade berg, som reser sig högt över dem, och välsignat den och mätt ut dess uppehälle under jämnt fyra dagar – till dem som frågar. Därefter reste Han Sig över himlen, som var rök.”2

Här nämns det att jorden skapades före himlen.” Ibn ´Abbâs sade: ”Hans ord:

أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا

”Var det en svårare uppgift att skapa er än att skapa himlen som Han har byggt? Han har rest dess valv och format det; Han har höljt dess natt i djupt mörker och låtit dess morgon framträda i klart ljus. Och efter detta har Han brett ut jordens yta.”,

betyder att Han skapade jorden på två dagar innan himlen. Därefter reste Han Sig över himlen och skapade dem i ytterligare två dagar. Slutligen steg Han ned till jorden och bredde ut dess yta, det vill säga frambringade dess vatten och betesmarker.”

Rapporterad av al-Bukhârî3.

179:27-30

241:10-11

3Han gjorde det med såväl en reducerad berättarkedja som en sammanbunden dito. Likaså rapporterade al-Bayhaqî den sammanbunden i ”al-Asmâ’ was-Sifât”, sid. 379, och Abûsh-Shaykh i ”al-´Adhamah” (1/100).