28. Femtonde beviset från Sunnah för Allâhs händer

29 – Också Abû Hurayrah återberättade den från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). al-Bayhaqî rapporterade den från al-Hâkim: Muhammad bin Ya´qûb underrättade oss: Bakkâr bin Qutaybah berättade för oss i Egypten: Safwân bin ´Îsâ berättade för oss: al-Hârith bin ´Abdir-Rahmân bin Abû Dhubâb berättade för oss, från al-Maqbarî, från sin fader, från Abû Hurayrah:

Allâh sade till honom och båda Hans händer var öppna: ”Välj vilken du vill…”1

1al-Hâkim som sade:

”Hadîthen är autentisk enligt Muslims villkor.” (al-Mustadrak (1/64))