28. Erinran i samband med åska

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 87-88

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

129 – ´Abdullâh bin az-Zubayr (radhiya Allâhu ´anhumâ) brukade sluta tala när han hörde åskan och säga:

سُبْحَانَ الذي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ والْملائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ.

”Fri från brister är Han som åskan frikänner från brister och lovar, liksom änglarna som står i bävan inför Honom.”1

1Mâlik och via honom al-Bukhârî i ”al-Adab al-Mufrad” och al-Bayhaqî i ”as-Sunan al-Kubrâ”. Berättarkedjan är autentisk.